Desert Mountains

Cele statutowe

 • zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego, ochrona konkretnych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej;


 • podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska przyrodniczego;


 • szerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej w społeczeństwie;


 • kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli;


 • wpływanie na doskonalenie prawa dotyczącego ochrony i wykorzystywania środowiska oraz zasobów naturalnych;


 • ochrona różnych gatunków żółwi z Polski i ze świata;


 • hodowla żółwi;


 • realizacja projektu Żółwiarium - My Heather Meadow of Tortoises;

 • prowadzenie konkursów proekologicznych;

 • reintrodukcja żółwi do środowiska naturalnego;

 • rozród żółwi i inkubacja jaj;


 • badania naukowe i poszerzanie wiedzy o żółwiach, ich środowisku naturalnym, hodowli tych zwierząt oraz ich rozrodzie i weterynarii.


 

Formularz subskrypcji

©2019 by Żółwie. Proudly created with Wix.com