Pierwsze w Polsce Żółwiarium

Ochrona żółwi

Idea Żółwiarium – projekt konceptualny

Żółwiarium My Heather Meadow of Tortoises stanowi projekt pierwszego tego rodzaju obiektu w Polsce i jednego z nielicznych w świecie, przeznaczonego wyłącznie dla żółwi różnych gatunków. Podobne obiekty znajdują się na Korsyce i w południowej Francji. Na Korsyce jest to A cupullata - www.acupulatta.com, w południowej Francji - Le Village des Tortues - www.villagetortues.com. Obydwa tamte obiekty grupują kilkadziesiąt gatunków żółwi z całego świata. Ich zadaniem jest ochrona tych zwierząt oraz dydaktyka poprzez edukację dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Zarówno tam, jak  i w projektowanym tutaj  Żółwiarium, zakłada się prowadzenie badań naukowych nad tymi niezwykłymi, długowiecznymi zwierzętami.

W Polsce niektóre gatunki żółwi są eksponowane w Egzotarium w Lublinie oraz w terrariach i ogrodach zoologicznych w różnych miastach, np. w ZOO we Wrocławiu.

Projektowane Żółwiarium ma przypominać także liczne w Polsce i na świecie palmiarnie.

Wybiegi w obiekcie będą przeznaczone dla żółwi lądowych i wodno-lądowych ze skanalizowanymi basenami dla tych zwierząt.

Projekt Żółwiarium zakłada wnętrza z wybiegami dla różnych gatunków żółwi, zarówno znanych w Polsce, jak i występujących w innych rejonach świata. Ponadto obejmuje laboratorium i inkubację jaj, reintrodukuję żółwi do środowiska naturalnego oraz edukację dzieci i młodzieży, a także turystów i pasjonatów.

W obiekcie zlokalizowana będzie ścieżka dydaktyczna "Ewolucja żółwi", która ma przyczynić się do poszerzenia wiedzy zarówno dzieci, amatorów żółwi, i ich pasjonatów. Przy wybiegach będzie również dostępna edukacja multimedialna na ekranach i hologramach interaktywnych.

Obiekt Żółwiarium ma znajdować się w małej wiosce koło Leszna, w której znajduje się jedyny w Wielkopolsce rezerwat Ostoja Żółwia Błotnego.

Na terenie obiektu znajduje się staw, w którym będą żyły żółwie błotne - jedyne żółwie występujące naturalnie w Polsce, objęte ścisłą ochroną. Obiekt będzie prowadził ich czynną ochronę i reintrodukuję.

Pracownicy Żółwiarium, oprócz badań i hodowli różnych gatunków żółwi, zajmowaliby się czynną ochroną żółwia błotnego w Polsce, poprzez monitorowanie stanowisk rozrodczych oraz zabezpieczanie terenów lęgowych tych zwierząt.

Konstrukcja Żółwiarium spełnia wszystkie wymogi obiektu ekologicznego i energooszczędnego. Dzięki zastosowaniu szklanej kopuły geodezyjnej, o samonośnej konstrukcji złożonej z trójkątnych modułów, zapewniony będzie we wnętrzach efekt cieplarniany, gwarantujący optymalne warunki utrzymania żółwi. Dodatkowo - przeszklenie całego dachu udostępni im naturalne światło dzienne, co jest bardzo ważne ze względu na cykl dobowy tych zwierząt, a także w aspekcie sterowania ich metabolizmem. Temperatura we wnętrzach będzie regulowana ewaporacyjnymi schładzaczami powietrza, które rozmieszczono punktowo pod dachem z uwzględnieniem funkcji wentylacji i klimatyzacji. Ogrzewanie obiektu przewidziano w postaci grzejników posadzkowych oraz ogrzewania podłogowego.

Budynek będzie posadowiony na płycie fundamentowej, która zapewni trwałość konstrukcji oraz przeniesienie obciążenia ze ścian i dachu na podłoże gruntowe.

Przy wejściach do obiektu zamiast przedsionków zastosowano kurtyny powietrzne.

Obiekt dostosowano do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osiągnięto to dzięki eliminacji progów oraz schodów i zastosowaniu toalety dostępnej dla niepełnosprawnych.

Ocieplenie obiektu wykonano z wełny mineralnej, stosując termoizolację wszystkich ścian zewnętrznych. Ściany zewnętrzne wykonane są z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm. Wewnętrzne ściany nośne zrobiono z pustaków ceramicznych 18,8 cm grubości, a działowe - grubości 11,5 cm.

Obiekt pełni funkcję całorocznych wybiegów dla żółwi różnych gatunków z całego świata. Stwarza im optymalne warunki kształtując naturalne wycinki ich środowisk.

Pawilon Żółwiarium wpisuje się w zastany kontekst działki nowoczesną formą pasującą do otaczającej go zieleni. Przyjmuje kształt organiczny, przypominający żółwia. Szanując ukształtowanie działki, zachowany został jej układ pierwotny, którego głównym elementem jest znajdujący się na działce staw. Będzie on wykorzystywany jako wybieg zewnętrzny dla naszych rodzimych żółwi błotnych.

Misją Żółwiarium jest ochrona żółwi, ich badanie, rozmnażanie  oraz reintrodukcja. Główny cel obiektu to ochrona jedynych występujących naturalnie w Polsce żółwi błotnych, wpisanych do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, a ponadto – umożliwienie zapoznania się z innymi gatunkami tych gadów.

Lokalizacja obiektu w okolicach Leszna ułatwiłaby kontakt obsługi z rezerwatem Ostoja Żółwia Błotnego, w celu monitorowania naturalnych stanowisk tego gatunku i ich ochrony. Dotychczas ochroną tych stanowisk i badaniami zajmuje się Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Pracownicy tej organizacji regularnie monitorują teren występowania żółwi,  zabezpieczają ich gniazda oraz prowadzą badania nad nimi przez zastosowanie nadajników telemetrycznych. Pracownicy Żółwiarium mogliby podjąć współpracę z „Salamandrą”. Obiekt zatrudniałby maksymalnie 5-10 pracowników – od weterynarzy, po specjalistów od żółwi i wolontariuszy.


Wesprzyj projekt pierwszego w Polsce Żółwiarium:

https://patronite.pl/%C5%BB%C3%B3%C5%82wiariumMyHeatherMeadowofTor

 

Formularz subskrypcji

©2019 by Żółwie. Proudly created with Wix.com