Szukaj
  • Kamil Andrzejewski

Przydomowy wybieg dla żółwi lądowych

"Hodowla na wolnym powietrzu żółwi lą­dowych pochodzących z ciepłych, a nawet tropikalnych stref klimatycznych Ziemi może być brana pod uwagę jedynie w cieplejszych miesiącach roku. Nasze miesiące letnie od­czuwane są przez gatunki pochodzące ze stref wilgotnych jako susza, natomiast przez gatunki ze stref suchych dla odmiany jako pora deszczowa. Przez przeważającą część roku musimy je trzymać w pomieszczeniach zamkniętych typu szklarni lub oranżerii względnie w dużych terrariach hodowla­nych. W domu należy naśladować następ­stwo pór deszczowej i suchej i dostosować do tego oświetlenie i nagrzewanie promien­nikami oraz właściwą temperaturę gleby i jej wilgotność. Wiąże się to przeważnie ze zwiększeniem wyposażenia technicznego, a to z kolei powoduje wzrost kosztów i bie­żących nakładów na kontrolę, dozór i utrzy­manie. Oprócz tego pod dachem jest zwykle znacznie mniej wolnego miejsca na wybieg dla żółwi niż na wolnym powietrzu. Podwyższenie temperatury w ogro­dzie. Wiele gospodyń domowych, działkow­ców i ogrodników z powodzeniem uzyskuje w uprawie warzywa jako tzw. nowalijki. Po­sługują się do tego celu inspektami z prze­zroczystą pokrywą ze szkła lub pleksiglasu. Wykorzystują zjawisko — odnosi się to także do szklarni, oranżerii, oszklonych werand i lodżii — przenikania fal krótkich promienio­wania świetlnego przez przezroczyste powierzchnie do wnętrza, gdzie jest pochłaniane przez ściany elementów budowlanych lub rusztowania. Powoduje to wzrost temperatury powietrza i nagrza­nie się elementów konstrukcyjnych. Ponieważ ciepło to nie może uciec z zamkniętego wnętrza w postaci fal długich, mówi się o efekcie cieplarnianym.


Jeśli dach takiego oszklonego pomiesz­czenia będzie tylko częściowo przezroczy­sty, to jego wnętrze rozdzieli się na wilgot­ną strefę przeznaczoną na odpoczynek oraz suchą strefę na niepogodę. Ta ostat­nia powinna mieć przynajmniej taką po­wierzchnię jak domowe terrarium, w któ­rym zwierzęta w okresach przejściowych między porami roku i w zimne dni mają ograniczoną swobodę ruchów.

W suchej strefie na niepogodę należy umieścić źródło światła w postaci żarówki halogenowej lub z reflektorem wewnętrz­nym (np. Osram Ultra Vitalux lub Philips MLR). Tego typu oświetlenie spełnia równo­cześnie trzecie zadanie — służy jako pro­miennik cieplny. Aby zapobiec przegrzaniu zwierząt wskutek intensywnego nasłonecz­nienia, w dachu należy zrobić uchylny lufcik lub mechaniczną wentylację (np. sterowa­ną czujnikami cieplnymi). Ogrzewanie pod­łoża przy hodowli europejskich żółwi nie jest potrzebne, gdyż gleba za bardzo by wyschła. Ciepło w naturalnym otoczeniu żółwi pochodzi niemal wyłącznie z góry.


Skierowane na południowy wschód wejście na wolno sto­jący wybieg powinno być tak małe, aby co najwyżej dwa żółwie lądowe mogły się przecisnąć obok siebie. W okresach przejścio­wych powinno się je zakrywać miękką, przezroczystą folią, zimą zamykać, a latem ewentualnie poszerzyć. Dach przeszklonego pomieszczenia powinien sięgać jeszcze 30-50 cm ponad wolno stojący wybieg, aby stworzyć chronioną przed deszczem, półsu­chą strefę przejściową przed częścią zewnętrzną.


Podłoże, obsada roślinna, wystrój

Średniej wielkości opady w naszej szerokości geograficznej po­wodują, że łąki i zarośla są długo mokre, a gleba ulega nasyce­niu wodą. Gdy się znajdziemy na takiej łące nawet kilka godzin po deszczu, to mamy odczucie, że jest mokra oraz, wskutek pa­rowania, że jest chłodno. Ten, kto w ojczyźnie europejskich żółwi lądowych doczekał końca deszczu, mógł zauważyć, że gleba nie staje się bardzo mokra i wraz z pierwszymi promienia­mi słońca robi się ciepło. Dzieje się tak dlatego, że pada tam znacznie rzadziej, a gleby w środowiskach zamieszkanych przez żółwie są bardziej przepuszczalne. Dzięki dużej zawartości piasku i żwiru również lepiej pochłaniają ciepło. Wspomniano już, że zwierzęta przewędrowują na wilgotniejsze gleby je­dynie w najgorętszej porze roku. Dlatego na naszym, wystawionym na opady desz­czu wolno stojącym wybiegu powinniśmy również ułożyć podłoże glebowe dobrze przepuszczające wodę."

Źródło: Reiner Praschag, "Żółwie lądowe", wyd. Świat Książki, Warszawa 2004

22 wyświetlenia0 komentarz
 

Formularz subskrypcji

©2019 by Żółwie. Proudly created with Wix.com